Sazinieties ar mums, mēs Jums palīdzēsim !

Informācija par rezerves daļām un auto evakuāciju +371 26166412
Informācija par rezerves daļām  +371 29570666
Informācija par automašinu nomu +371 29633888
E-pasts jautājumiem – info@srotsmadona.lv

Rekvizīti

SIA ‘KURANT’ – Reģ.nr. LV51203025391
Juridiskā adrese – Nagates iela 16a, Madona, Latvija, LV-4801
Faktiskā adrese – Rūpniecības iela 39e, Madona, Latvija, LV-4801

AS SEB BANKA
UNLALV22
LV81UNLA0050023071910